Cuore_Segreto, teksty z lutego 2010 roku

3 teksty z lu­tego 2010 ro­ku – auto­rem jest Cuore_Seg­re­to.

Od­wie­dziłam już wszys­tkie ap­te­ki w mieście, lecz w żad­nej nie było le­kar­stwa, które byłoby w sta­nie mi pomóc. Ni­komu i nicze­mu nie uda się uod­pornić mnie na Two­je spojrzenia. 

myśl
zebrała 25 fiszek • 12 lutego 2010, 16:37

Nic mi nie jest - skłamałam.
I poczułam ko­lejną dawkę bólu, który tak dos­ko­nale znałam. W tej chwi­li, już na­wet mo­je ser­ce, ma mnie dość. 

myśl
zebrała 22 fiszki • 9 lutego 2010, 18:04

W dzi­siej­szych cza­sach, na­dużywa się wiel­kich słów ta­kich jak "Kocham Cię" i "Niena­widzę". Ludzie pognębi­li war­tość tych tekstów. 

myśl
zebrała 15 fiszek • 3 lutego 2010, 19:07
Cuore_Segreto

Szukam innego świata. Bez nudy, rutyny, bezsensownych dyskusji, głupich wymówek, zadufanych i egoistycznych ludzi. Czegoś, co nie jest plastikowe i przereklamowane.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Cuore_Segreto

Użytkownicy
B C D
Pokaż
Kalendarz
Aktywność