Cuore_Segreto, teksty z października 2009 roku

2 teksty z paździer­ni­ka 2009 ro­ku – auto­rem jest Cuore_Seg­re­to.

I tak oto przez Ciebie, dzi­siej­szy dzień , stał się jed­nym z naj­lep­szych dni w moim życiu. .. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 14 października 2009, 20:13

Naj­lepsi od­chodzą - ta­kie jest życie.
/usłyszane/ 

myśl
zebrała 12 fiszek • 9 października 2009, 20:13
Cuore_Segreto

Szukam innego świata. Bez nudy, rutyny, bezsensownych dyskusji, głupich wymówek, zadufanych i egoistycznych ludzi. Czegoś, co nie jest plastikowe i przereklamowane.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Cuore_Segreto

Użytkownicy
B C D
Pokaż
Kalendarz
Aktywność